• Sunday, 19 May 2024 / 11 Thu al-Qa‘dah 1445

Masjid Al Furqaan Live Jumuah by Mufti Sayed Haroon Al Azhari - 17 Shawaal 1445/26 April 2024Date: Friday, 26 April 2024

Masjid: Masjid Al Furqaan (Islamia),

Source: https://www.youtube.com/watch?v=Y6WIFn8pqGo